tirsdag 8. mars 2011

Skulle ønske eg kunne trylle.....

...da skulle eg nemleg ha trylla fram ein ny medisin. Den skulle ha verka på folk sin sjølvtillit, og skulle ha teke vekk skam ("eg er ikkje god nok"), overflødig skuldkjensle og redselen for å ikkje prestere bra nok.

Eg er i den unike posisjonen at eg brukar store delar av dagen til å snakke med folk som strevar med liva sine, og det er mange! Felles for nesten alle desse er at dei ikkje greier å tru at dei er gode nok, flinke nok eller verd å elske! Det paradoksale er at dette gjeld folk som sett utanfrå kan vere både pene, snille og flinke - , men som likevel har eit så negativt syn på seg sjølv at dei er djupt fortvila og ikkje greier å sette pris på livet.

Eg blir fortvila over kor mykje liding som finst i verda, men verst er det å tenke på at ein stor del av den er "unødvendig"...

Vi menneske treng ein del ting for å vere glade: vi treng å bli sett og bekrefta av nokon, vi treng å oppleve meistring og vi treng draumar og håp. Skulle ønske eg kunne trylle.....

2 kommentarer:

Ung Kvinne sa...

Kom tilfeldigvis innomm bloggen din, og snoket litt rundt. Dette innlegget fikk meg til å få tårer i øyenkroken. Jeg er en av de med "unødvendig" liding....
Jeg skulle også ønske at jeg kunne trylle.....

PS! Om du plutselig skulle kommer over en medisin mot DÅRLIG SELVFØLELSE, ta gjerne kontakt igjen ;) ;oP

Herdis sa...

Det skal eg! Ønsker deg all muleg lykke til med kampen for sjølvkjensla:-)