torsdag 28. august 2008

Litt poesi.....

Den annsame

Han har ikkje stund til å stogge
Og ikkje tid til å sjå.
Menneske som han møter,
Dei ansar han aldri på.

Mangt har han å rekkje over.
Det gjeld um å fara fort.
Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes med dagen.
Han står der, studd over stav
Og spør: Kva har livet gitt
Og kvar er det vorte av?

Slik jaga han gjenom livet
Utan å få det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
Men nådde han aldri att.

Jan-Magnus Bruheim
(1914-1988)