onsdag 1. april 2009

Narsissistisk personlegdomsforstyrring

I dag googlar vi for moro skuld ordet: NARSISSISTISK PERSONLEGDOMSFORSTYRRING.

Her er nokre sitat:

"Narsissistisk personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personen har en følelse av å være meget spesiell og viktig."

"Et meget karakteristisk trekk ved denne lidelsen er også moralens og samvittighetens fleksibilitet."

"Narsissistisk personlighetsforstyrrelse handler om overdreven selvdyrkelse"

"Mange har en sjarm, som hvis den er koblet sammen med en viss intelligens, sosiale ferdigheter og utadvendthet, kan medføre at omgivelsene undervurderer alvorlighetsgraden av personlighetsforstyrrelsen."

"Angivelige synspunkter og meninger kan være vanskelige å følge presentasjonen av, kan ha dårlig innbyrdes sammmenheng og til og med avvike grunnleggende ifra personens faktiske handlinger og livspraksis."

"Oppførsel som kan se respektfull og/eller empatisk ut er motivert av mål styrt av bevisste/ubevisste behov for selv-bekreftelse. Det vil si at tilsynelatende respektfull og empatisk fremferd fra en person med denne forstyrrelsen er et virkemiddel som blir brukt aktivt i en slags svindel for å manipulere omgivelsene."

"Personen føler seg berettiget til å bli spesielt beundret, til suksess og særbehandling både fra andre enkeltpersoner og fra samfunnsinstitusjoner."

"Han/hun er opptatt av at de han/hun omgås må være ekstraordinære, enestående og ha høy status, fordi det bare er disse som fortjener hans/hennes samvær."

"En narsissist forventer å få spesialbehandling og at andre følger hans eller hennes beskjeder og oppfyller forventningene."

"All kritikk blir en krenkelse av deres grandiose selv. I tilfeller der andre ser på vil de avvente reaksjonen til de er alene eller et sted ingen vitner kan se dem. Reaksjonene kan spenne fra et fryktelig raseri til mindre aggressive reaksjoner."

"Deres overaktive og kreative hjerne er sjelden i ro, og det arbeides ofte med nye prosjekter, og mange på en gang. De kan være svært både kvalitetsbevisste og klare å gjennomføre en del av sine prosjekt, med stor vilje, innsats og stor kynisme i bruk av andre."

"Sort/hvitt, han skjønnmaler sine egne og de han bruker og svartmaler alle andre, spesielt de han ikke har bruk for mer, de oppbrukte, de som ikke lenger tjener formålet å fylle selvkjærlighetskrukken."

Til slutt eit eventyr:

KEISERENS NYE KLÆR

av H. C. Andersen


11 kommentarer:

Siv Helene sa...

Hei Hei :)

Jeg vil gjerne følge bloggen din om det er greit ? Om du vil inn på min lukkede blogg så send mailen din til Bloggens-verden@live.com så kan jeg invitere deg :)

Anonym sa...

Hei du!
Jeg lurte på om du kunne svare meg på noe jeg lurer på. Hva er kriteriene ved tvungen undersøkelse/tvangsevaluering av mennesker med psykiske lidelser? Og hva må til før en person kan tvangsbehandles av psykiatrien?
Håper du kan svare meg.
På forhånd takk

Anonym sa...

Hei,
jeg er nysgjerrig på hva du egentlig tenker om disse utsagnene om denne psykiatriske diagnosen? Selv blir jeg helt forferdet over hvor nedlatende og moralsk fordømmende det er mulig å beskrive personer som sliter psykisk. På avdelingen der jeg jobber, var det en pasient som hadde fått denne diagnosen. Hun hadde det fryktelig tungt. Jeg er glad hun ikke kom på å søke på diagnosen på internett, for hvis hun hadde fått lese slike karakteristikker av seg selv og sin personlighet, tror jeg hun hadde blitt fullstendig knekt. Men det er klart, det kan jo føles godt for oss som ikke har slike diagnoser, å plassere det vi kan komme på av dårlige egenskaper hos "de andre", de syke. Og så kan vi prise oss lykkelige over at det ikke er oss det er noe galt med...

Herdis sa...

Til Anonym nr. 2: Takk for kommentaren din!
Burde lagt meg, men føler at eg må prøve å svare deg nå, for det er viktige problemstillingar du tek opp. For det første: eg har ikkje tenkt spesifikt på diagnosa Narsissistisk pers.forstyrring da eg skreiv innlegget. Eg tenkte meir på desse personlegdomstrekka, og kva personar som dette er i stand til å gjere med "oss andre". Eg tenker faktisk at ho du refererer til som tok det så tungt å få denne diagnosa, ikkje kan ha dei rette trekka for å få den! Ein ser oftast benekting, og framheving av eigen fortreffelighet hos desse personane. Eg tenker at i næringslivet, politikken og arbeidslivet generelt er det mange med slike trekk, og dei er prega av at dei likar makt, og har lita evne til å sjå på seg sjølv med eit kritisk blikk. Eg likar heller ikkje personlegdomsdiagnoser i utgangspunktet, og meiner vi skal tenke oss veldig godt om før vi set dei. Likevel tenker eg at enkelte menneske (såkalla vellykka menneske for den del) har måtar å fungere på som skadar andre, og ofte skjer dette så umerkeleg at det tek lang tid før offera greier å sette ord på det. Eg er negativ til alle former for maktovergrep, derfor velger eg å beskrive korleis ein bestemt type menneske kan opplevast av andre. Håper det går an å forstå kva eg prøver å forklare her:-) (litt trøtt). Det kan hende ein må ha følt dette på kroppen for å klare å forestille seg at slike folk finst, anna enn på film...?

Herdis sa...

Siv Helene: Kjempemoro at du vil følge denne nokon sporadisk oppdaterte bloggen! Takk:-)
Anonym I: eg jobbar i BUP, og har dessverre lite greie på tvangsundersøking/behandling. Det eg meiner å ha forstått er at det nesten alltid handlar om mistanke om psykose, og eller umiddelbar fare for skade på seg sjølv eller andre. Det er strenge kriteriar her, slik eg har forstått det. Håper dette var til litt hjelp for deg?

Anonym sa...

Takk for utdyping ang. narsissistisk pf.! Skjønner veldig godt hva du mener, og er klar over at det finnes slike personer mange steder i samfunnet... også i helsevesenet! Men det er jo ikke disse som blir diagnostisert, det er derimot de som havner i psykiatrien med sin fortvilelse - altså de mest sårbare. Forøvrig tenker jeg at det som ser ut som benekting og selvkjærlighet kan dekke over mye usikkerhet og kanskje selvhat. (Jeg har lest min Alice Miller!)

Vil også si at jeg har titta litt på bloggen din, og synes det er mange kloke tanker her! Veldig fint med en psykolog som skriver fra hjertet og ikke bare fra hodet...

Hilsen "Anonym nr. 2"

miaminardi sa...

Hei.

Sender deg link til en blogg jeg har, der jeg har skrevet om mine frustrasjoner over hvordan det kan være å bli utsatt for et menneske som jeg tror har en slik personlighetsfortyrrelse, men som framstår som troverdigheten selv i øynene på folk med makt og status.

http://miaminardi.blogg.no

Dette handler etter mitt skjønn om et mennekse som bevisst utnytter folks omsorg og sympati for den som framstår som offer, i den hensikt å ødelegge et annet menneske - hvis "synd" var å avvise henne.

Herdis sa...

Hei miaminardi! Eg har lagt inn lenke til bloggen din, og skal ta meg tid til å lese den grundig seinare. Det er tankevekkande saker du skriv om, og det er sikkert at menn ikkje har monopol på å drive med psykisk og anna terror. Den menneskelege psyke er av og til vanskeleg å forstå, og dessverre også å endre....

Merete sa...

Heij!!! VIl gjerne lese mer blogging fra deg!

Merete
www.grenselandet.wordpress.com

Anonym sa...

Hei!


Ser enkelte er bekymret for hvordan narsissister oppfatter en så stigmatiserende dignose. Dette er typisk for en terapeut å regere på. De har i realiteten ikke behov for diagnoser fordi de behandler individet. Det er imidlertid et faktum at narsissister sliter mer enn friske mennesker. Det gjør ikke deres adfed akseptabel, men i høyeste grad forståelig som noe man bør holde seg vekk fra, selv om slike mennesker nok hadde trengt noen å stole på rundet seg. Koblingen til nevrotiske sider ved slike personligheter er det beskrevet noe om her:

http://www.likestilling.com/psykologi/artikler/overt_covert_narsissisme.pdf

Sigrun sa...

I Morgenbladet har Anders J W Andersen et godt innlegg i diagnosedebatten:

Variasjon fremstår som det fremste kjennetegnet både når det gjelder opplevelser av psykiske helseproblemer og erfaringer av hva som hjelper.

En psykiatrisk diagnose kan for noen fremstå som en form for anerkjennelse av en opplevd annerledeshet, mens den for et annet menneske kan oppleves som stigmatiserende og dypt krenkende.

Tilbud må tilpasses livssituasjonen til hvert enkelt menneske slik at mennesker opplever å få hjelp når de trenger det; av folk de har tillit til; og på måter som de selv erfarer at hjelper. Tilbakemeldingene fra personer som har mottatt hjelp fra det psykiske helsevernet burde være et tilstrekkelig signal om at vi ikke får dette til på en god nok måte per i dag.